Zwaar grondverzet

Voor de akkerbouw is een goede afwatering van het perceel een “must have” om verrotting van de gewassen te voorkomen. Een constante helling van tussen de 20 en 35 cm per 100 meter is noodzakelijk. Als de helling lager is zullen er zich plassen vormen.

Als de helling van een land te laag is of als er meerdere percelen aan elkaar gezet moet worden voor schaalvergroting, dan is zware egalisatie vaak onontkoombaar. Het simpel kilveren van een land geeft vaak niet het gewenste resultaat. De teelaarde (Het bovenste vruchtbare laagje aarde) wordt dan verplaatst en daardoor op sommige plaatsen te dun. Dit lijdt tot verlies in opbrengst van de oogst. Het kan meerdere jaren duren voordat de grond zich hersteld heeft.

Bij zware egalisatie wordt de bovenste laag aarde (teelaarde) overal even dik gehouden. De ondergrond wordt dan verplaatst. Dit is te bereiken door op plaatsen waar het preceel te hoog ligt eerst te diepploegen. De ondergrond wordt boven geploegt en de teelaarde komt onderop te liggen. Hierna kan de bovengeploegte vieze grond weggeschoven worden naar de plaatsen waar het perceel opgehoogd moet worden. Als het land dan op hoogte is wordt op de plaatsen waar de vieze grond op de teelaarde ligt, nogmaals geploegd zodat overal de teelaarde bovenligt en een constante laagdikte heeft, wat een goede opbrengst van de oogst oplevert.

Het is duidelijk dat de qualiteit van de kostbare teelaarde ten alletijde behouden moet worden. Daarom is het gebruik van volautomatische Laser gestuurde hoogte regelingen op alle machines een verreiste. Bulldozerbedrijf Visser heeft dit al decennia op haar machines geinstalleerd en vernieuwt deze apparatuur regelmatig om het zware egalisatie proces constant te verbeteren.

Hieronder staan een paar foto’s om dit process te illustreren.

Stap 1: Het diepploegen:

Hier is te zien dat de rechter grote ploeg de ondergrond op de teelaarde legt. Tegelijkertijd legt de linker kleine ploeg de bovenste laag teelaarde in de door de grote ploeg gemaakte ploegvoor. De lagen worden dus omgeruild.

Stap 2: Het verplaatsen van de grond:

De paal die op het blad staat ontvangt een laserstraal die onder de gewenste helling roteert. De laser ontvanger meet de hoogte van de laserstraal en weet daarmee of het blad omhoog of naar beneden moet. Als de hoogte correct is wordt dit door middel van een groene LED indicator aangegeven. De informatie gaat ook meteen naar de controlbox in de cabine.

Op deze controlbox stelt de machinist de hoogte in. De controlbox stuurt dmv elektrohydraulische kleppen de cilinders van het blad aan. Het blad heeft dus altijd de juiste hoogte. En daardoor wordt een perfecte constante helling verkregen zonder kuilen of bulten.

Voor het verplaatsen over langere afstanden is het soms efficienter om gebruik te maken van scraperbakken. Deze worden ook wel dozerbakken genoemd.

Ook de trekkers en scraperbakken hebben een volautomatische hoogte regeling. Daarom staat er ook een paal met laser ontvanger op de scraper.

De scraperbakken kunnen ook achter de bulldozers geplaatst worden:

Stap 3: Het opploegen gaat gelijk aan het diepploegen.

Stap 4: Het afkilveren. Om de percelen zo netjes mogelijk te maken wordt nog even licht nagekilverd:

Door gebruik te maken van het juiste materiaal en de juiste kennis van Bulldozerbedrijf E. Visser & Co kan van elk perceel een biljartlaken gemaakt worden!!!!